Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2012

szydloska
8594 8f64
co za niesamowite podobieństwo
Reposted bywolfspiritallineedisyouowieczkinikartoNik
szydloska
Kolejny facet w moim życiu o którym pomyśle że jest coś wart będzie mnie nosić na rękach i traktować jak księżniczkę
co innego nie wchodzi w grę

July 25 2012

szydloska
[...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos. 
— Jonathan Carroll
szydloska
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej , że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
szydloska
Kiedyś zastanawiałam się, co jest wyrazem największego bólu i rozpaczy. Dziś znalazłam odpowiedź. Nie chodzi o łzy, nie chodzi o użalanie się nad sobą. Kiedy dotknie się prawdziwego dna bólu, panuje zupełna cisza. Nikt nie szuka pomocy, nikt nie szuka usprawiedliwienia. Stajemy się po prostu unieruchomieni, nic już nas nie obchodzi, o nic nie dbamy, izolujemy się od wszystkiego i wszystkich, i otulamy się ciszą.. Tylko.
szydloska
9121 15ac
Reposted byguuzik guuzik
szydloska
9071 21f3
uwielbiam męskie bluzy
Reposted byguuzikmayyemilyi
szydloska
9007 ac55
Reposted bybiianca biianca
szydloska
8923 54cb
marzenie
szydloska
8871 f3c2
słodkości
Reposted bybiiancajethra
szydloska
8735 d70d
proste
szydloska
8671 3db9
gdybym tylko mogła wcinałabym jak zła!
Reposted bybiiancagafjethrafun-in-funerallalunaTinchengotohellmegustasaboreartemayyviirusemilyi
szydloska
szydloska
8569 fc9d 500
cudeńka<3
Reposted byemilyi emilyi
szydloska
4508 7e7d
Reposted fromkoniunkcja koniunkcja
5631 4547 500
Reposted fromjohns johns
szydloska
4773 39b4 500
lakier do wymiany;) 
Reposted fromnatchnienie natchnienie
szydloska
So much WIN!
Reposted fromrickymp rickymp
szydloska
Człowiek czasem ma już dość uciekania. Świat staje się bardzo mały, kiedy nie masz się gdzie podziać.
— — Carlos Ruiz Zafón.
Reposted fromnatchnienie natchnienie
szydloska
6276 0e35
Reposted frombartoosz bartoosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl